Ryttarevägen 11, E6

Telefon: ****
Alla fält är obligatoriska

Beskrivning

Unik möjlighet att etablera sig på Halmstads bästa exponeringsläge!

Vi kan nu erbjuda två tomter där det finns möjlighet till byggnation om 2000 kvm resp 4000 kvm. Tomterna ligger med bästa exponering ut mot E6 och Ryttarevägen. För att få en klarare bild över läget och omdragningen av Södra infarten se film: https://www.halmstad.se/byggabomiljo/aktuellabyggochinfrastruktursprojekt/sodrainfarten.13723.html.

Beskrivande ord

E6

Mark

Halmstad

Ytor

Lokalens yta

Detaljer

Kommunikationer

Närområdet