Sörby Urfjäll 27:2

Rälsgatan 2 o 4, Gävle

Telefon: ****

Beskrivning

Bra logistiklokal på fint skyltläge

DSVs gamla lokal med mycket goda lastmöjligheter tack sex portar med lashus samt markport. Enkla kontor och personalutrymmen. Lokalen anpassas av oss utifrån behov.

Total area

Total yta