Byggrätt bostäder!

Hågesta 22, Sollefteå

Telefon: ****
Alla fält är obligatoriska

Hågesta 22, Sollefteå

Byggrätt bostäder!

Beskrivning

Vi har tagit fram en detaljplan med byggrätt för att kunna uppföra 3000 kvm byggnadsarea bostäder på expansiva Hågesta i Sollefteå. Byggnadshöjden är max 10 resp 18 m beroende på var inom detaljplanen den skall uppföras. Tomten ligger i nära anslutning till Ica Kvantum, Aquarena, MM och gymnasieskola.

Total area

Total yta

Detaljer

Kommunikationer

Närområdet