Hyllie Boulevard 2

Hyllie Boulevard 2, Malmö

Telefon: ****
Alla fält är obligatoriska

Hyllie Boulevard 2, Malmö

Hyllie Boulevard 2

Beskrivning

Vakant lokal i det expansiva området Hyllie!

Lokalen är belägen på Hyllie Boulevard 2 och har en yta om 102 kvm. Fastigheten är nyligen byggd så lokalen är i dagsläget rå men anpassas efter hyresgästens krav och önskemål. Se exempelbilden på hur lokalen kan nyttjas! ----------------------------------- English The premises is located on Hyllie Boulevard 2 and has an area of 102 sqm. The property has been recently built so that the premises are currently "raw" and can be adapted to the tenant's requirements and wishes.

Beskrivande ord

Modernt

Butik

Kontor

Fräsch

Nyproduktion

Total area

Total yta

Grundläggande information

Övrig information

Byggnaden

Tekniska detaljer

Detaljer

Kontorsdetaljer

Kommunikationer

Närområdet

Ekonomi

Avtalsfrågor