Vejby byaväg 2

Vejby byaväg 2, Vejbystrand

Vejby byaväg 2, Vejbystrand

Vejby byaväg 2

Beskrivning

Utkanten av Vejbystrand finns ett lättillgänligt område cirka 1 ha stort för lättare verksamhet. Området ligger Väster om Vejby byaväg, strax norr om Sanatorievägen, (se karta med skraffering). Området kan delas upp i flera tomter. Mer information om vår lediga mark (priser, lediga tomter m.m.) finns på Ängelholms kommuns hemsida, se länk nedan. Övrigt: Kommunalt vatten och avlopp.

Total area

Total yta

Byggnaden

Objektdata

Ekonomi

Kostnad