Kindsvägen 16

Kindsvägen 16, Svenljunga

Telefon: ****

Kindsvägen 16, Svenljunga

Kindsvägen 16

Beskrivning

På tomten Svenljunga 4:38 finns 2 byggnader den ena kallas Lilla Varuhuset och har ett flertal lokalhyresgäster och Rosa huset har 1 lägenhet om 10...

På tomten Svenljunga 4:38 finns 2 byggnader den ena kallas Lilla Varuhuset och har ett flertal lokalhyresgäster och Rosa huset har 1 lägenhet om 107 kvm, samt några kommersiella hyresgäster. LOA ca 800 kvm BOA ca 107 kvm. Här finns potential att höja lokalhyror. Bruttointäkt ca 566.000 kr per år Beräknat driftnetto ca 295.000 kr. Denna fastighet går att köpa ihop med grannfastigheten som är enbart bostäder. Fastighetsöverlåtelse alternativt bolagsöverlåtelse. Hör av er för mer info.

Total area

Total yta

Byggnaden

Tekniska detaljer

Ekonomi

Kostnad