Stenhuggaregatan 1A

Stenhuggaregatan 1A, Kågeröd

Telefon: ****
Alla fält är obligatoriska

Stenhuggaregatan 1A, Kågeröd

Stenhuggaregatan 1A

Beskrivning

Försäljning av fastigheterna Kågeröd 5:17 & Kågeröd 5:128. Fastigheten Kågeröd 5: 128 ligger med adress Stenhuggaregatan 1A i centrala Kågeröd och har.

Två bostadsfastigheter på kommande kommunikativt läge säljes i Kågeröd. Fastigheterna säljes genom bolagsöverlåtelse tillsammans. Fastigheten har två byggnader. Fastighetens ena byggnad är uppförd 1930 i med fasad i tegel och bjälklag av trä. Ursprungligen har denna fastighet fungerat som skolfastighet med bostad ovan skolsalarna. Skolsalarna på bottenplan är ombyggda till en bostad i modernt skick samt den andra är under ombyggnad – ej färdigställd. Byggnaden innehåller då två fungerade bostäder och en under ombyggnad. Den andra byggnaden innehåller tre marklägenheter och är uppförd 1950. Alla lägenheter har en markyta till respektive bostad. Byggnaden har idag tre bostäder där samtliga är uthyrda. Bostäderna i fastigheten har tvättmaskin och torktumlare i respektive lägenhet. Begärt pris avser båda fastigheterna Kågeröd 5:17 & Kågeröd 5:128 som säljes tillsammans via överlåtelse ett nytt aktiebolag. Kontakta Fastighetsmäklaren för mer information och för att erhålla prospekt.

Total area

Total yta

Detaljer

Kommunikationer

Närområdet

Ekonomi

Kostnad