Helt kal lagerlokal - Möjlig att anpassa med kontor, personalutrymmen mm

Utmarksvägen 10, Gävle

Telefon: ****
Alla fält är obligatoriska

Utmarksvägen 10, Gävle

Helt kal lagerlokal - Möjlig att anpassa med kontor, personalutrymmen mm

Beskrivning

Välkommen till vad som i dagsläget är tom lagerlokal utan innerväggar och portar på 548 kvm. Se planritningen för förslag på placering av portar, personalutrymmen och kontor. Vi har nyligen gjort i ordning grannlokalen, som hade precis samma förutsättningar som denna lokal, och byggt både kontor och personalutrymmen. Vi visar gärna den lokalen som referens.

Total area

Total yta

Detaljer

Närområdet