Industritomt med bra skyltläge i Staffanstorp

Spånvägen , Staffanstorp

Telefon: ****
Alla fält är obligatoriska

Spånvägen , Staffanstorp

Industritomt med bra skyltläge i Staffanstorp

Beskrivning

Industritomt på Staffanstorp Företagspark om 5268 kvm. Detaljplanen medger byggnation av Kontor, Handel med inriktning mot sektorn hem, hus & fritid (Ej livsmedel), Industri som ej är störande för omgivningen och Kunskaps. och tjänsteföretag, tekniskt inriktad verksamhet.

Fastigheten ligger i den sydvästra delen av området och har delvis skyltläge ut mot väg 108. Detaljplanen medger följande: Byggnation av Kontor, Handel med inriktning mot sektorn hem, hus & fritid (Ej livsmedel), Industri som ej är störande för omgivningen och Kunskaps. och tjänsteföretag, tekniskt inriktad verksamhet. Be ansvarig fastighetsmäklare om detaljplan för fullständig info. Byggnad ska placeras minst 6 meter från tomtgräns, 40% av fastigheten får bebyggas med en maximal bruksarea om 3500 kvm. Byggnadshöjd om max 8 meter och med en taklutning om minst 14 grader . Minst 20% av tomten ska ha för vatten genomsläppliga ytskikt. Fasaderna ska till övervägande del bestå av sten-, alt skivmaterial. Skyltar och större fläktaggregat får inte placeras på byggnadernas tak. Fristående skyltar och reklamanordningar får inte överstiga den tillåtna byggnadshöjden. Informationen är hämtad från detaljplanen med tillhörande tillägg. Kontakta ansvarig Transaktionsrådgivare för mer information.

Beskrivande ord

Skyltläge

Staffanstorp

Industritomt

Detaljer

Markdetaljer

Övriga detaljer

Ekonomi

Kostnad