Telefon: ****
Alla fält är obligatoriska

Stjärneholmsvägen 10, Vankiva

Stjärneholmsvägen 10

Beskrivning

Unik möjlighet att i ett tidigt skede etablera sig i Hässleholms nya handelsområde, T4!

Dollar Store har signerat ett kontrakt om 3000 kvm i handelsområdet. T4: T4-området ligger ca 2 km från centralstationen. Det är lätt att ta sig hit såväl kollektivt som med bil. Faktum är att cykelbanor och gångbanor från centrum går ut till området. Sedan tidigare har Volvo, Toyota & EM-Möbler valt att etablera sig här. K-fastigheter planerar att bygga upp till 500 bostäder i området, vilket idag består av ett hundratal bostäder. Längs med Alma-ån & den norra infarten (Vankivavägen) till Hässleholm växer alltså ett nytt handelsområde fram. Vankivavägen är för övrigt Hässleholms mest trafikerade in/utfart under 2016. Hässleholm kommun: Hässleholm är Skånes till ytan största kommun. Kommunen består till stor del av landsbygd med Hässleholms stad i mitten och flertalet tätorter runt om. Kommunen har bildats genom en sammanslagning av flera mindre kommuner vilket gör att det finns många viktiga tätorter för kommuninvånarna. I Hässleholms kommun bor drygt 50 000 invånare och ca 11 000 personer arbetspendlar dagligen till och från kommunen, vilket ställer stora krav på trafiksystemet. Hässleholms Kommun måste därför ha en hög kvalitet när det gäller kommunikationer, men annars också känd för sin fina natur och kultur. Den gamla militärstaden växer för varje år och har ett positivt inflyttningsnetto, framför allt till centrala Hässleholm.

Beskrivande ord

T4

Hässleholm

Kontor

Butik

Total area

Total yta

Grundläggande information

Övrig information

Byggnaden

Objektdata

Detaljer

Övriga detaljer