Telefon: ****
Alla fält är obligatoriska

Norra Ryds Industriområde, Skövde

Norra Ryds Industriområde

Beskrivning

Nybyggnadsprojekt Norra Ryd, strax norr om Skövde centrum.

Nybyggnadsprojekt Norra Ryd, strax norr om Skövde centrum. Inom det nyexploaterade och redan mycket efterfrågade industri/handelsområdet utmed väg 26 mot Mariestad kommer att under 2018 uppföras en mycket flexibel industri/lager byggnad om ca 6 500 kvm lokalyta på en friköpt (f.n markreserverad) tomt om ca 20 000 kvm. Byggnaden med en fri invändig takhöjd upp till ca 12 m kan anpassas efter köparens/brukares önskemål både vad avser inredning och teknisk utrustning. Fjärrvärme, kommunalt VA, FTX-ventilation och fiberanslutning ingår. För ytterligare information kontakta mäklaren. http://norraryd.se/.

Total area

Total yta