Telefon: ****
Alla fält är obligatoriska

Handelsvägen 3, Löddeköpinge

Handelsvägen 3

Beskrivning

Lokal på bästa handelsläge!

Butikslokalen är belägen på Handelsvägen 3 och har en totalyta om ca 2200 kvm, med en lagerdel samt ett litet kontor på ovanvåningen. Lokalen är granne med Mio möbler och Lager 157. Hela handelsplatsen omfattar 240 000 kvadratmeter med omkring 200 företag och ytterligare cirka 4 miljoner besökare varje år. Handelsplatsen nås även enkelt med kollektivtrafik tack vare att flera busslinjer. Upptagningsområdet för Handelsplats Center Syd omfattar totalt 891 000 invånare, varav primärområdet har cirka 193 000 invånare – siffror som ökar väsentligt under sommarmånaderna. Köpkraften inom primärområdet är hög, inom kommunen hela 338 300 kronor – att jämföras med ett genomsnitt på 197 247 kronor i Sverige. --------------------------- English The premises is located at Handelsvägen 3 and has a total area of approximately 2200 sqm, with a storage area and a small office on the upper floor. The room is next to stores Mio furniture and Storage 157. The entire trading venue covers 240,000 square meters with about 200 companies and an additional 4 million visitors each year. The commercial area is also easily reached by public transport thanks to several bus lines The acquisition area of Handelsplats Center South comprises a total of 891,000 inhabitants, of which the primary area has approximately 193,000 inhabitants - figures that increase significantly below summer months. Purchasing power in the primary area is high, within the municipality a total of SEK 338 300 – that compared with an average of SEK 197 247 in Sweden.

Beskrivande ord

Köpcentrum

handel

Center Syd

Logistik

Lager

Kontor

Butik

Total area

Total yta

Grundläggande information

Övrig information

Byggnaden

Tekniska detaljer

Detaljer

Kommunikationer

Närområdet

Ekonomi

Avtalsfrågor