Holmvägen 100

Holmvägen 100, Göteborg

Telefon: ****

Beskrivning

Bergrum med effektiv yta i Säve depå. Stora portar med möjlighet till flera ingångar. Fastigheten har hög säkerhet och jämnt klimat.

Beskrivande ord

Logistik

Lager

Total area

Total yta

Grundläggande information

Övrig information