Lokal på 70 kvm i nyproducerade Ursvik! Hyra ca 13 300 kr/månad

Ursviks Allé 24, Sundbyberg

Telefon: ****
Alla fält är obligatoriska

Ursviks Allé 24, Sundbyberg

Lokal på 70 kvm i nyproducerade Ursvik! Hyra ca 13 300 kr/månad

Beskrivning

I Sundbyberg, intill fantastisk natur och omtyckta idrotts- och rekreationsområden, växer Ursvik fram. Ett område med småstadskänsla och mysiga kvarter för boende och arbete som förenar trivsel och trygghet med livskvalitet för alla åldrar. Ursvik är inte bara Sundbybergs enskilt största bostadssatsning utan även en av de största i Stockholms län. Utbyggnaden sker i etapper där vissa redan är färdigställda. Stadsbyggnadsprojektet påbörjades 2005 då det första spadtaget togs och beräknas vara klart 2026. Stadsdelen byggs ut etappvis och kommer färdig att innehålla drygt 7000 bostäder och ca 15000 boende. Inom projektet för Ursviks västra delar ingår, förutom 4000 nya bostäder, ny tvärbanelinje och en bro över E18 till Rinkeby vilket beräknas vara klart till sommaren 2017.

Total area

Total yta

Byggnaden

Objektdata

Ekonomi

Ekonomisk grundfakta