Platåv 1A, Nyg34A-B, Nyg 32A-B

Platåv 1A, Nyg34A-B, Nyg 32A-B, Gnesta

Telefon: ****
Alla fält är obligatoriska

Platåv 1A, Nyg34A-B, Nyg 32A-B, Gnesta

Platåv 1A, Nyg34A-B, Nyg 32A-B

Beskrivning

Byggnaderna är uppförda 2003 och består av tre stycken enplansvillor om ca 287 kvm vardera totalt 861 kvm, med tillhörande förrådsbyggnad och är från början byggda som specialhandikappanpassat boende. Totala hyresintäkter uppgår till 2 853 tkr och med drifts- och underhållskostnader om 163 tkr vilket ger ett driftnetto om 2 690 tkr. Detaljplanen tillåter bostäder vilket underlättar för en ny ägare som önskar förädla fastigheterna som bostadsprojekt. Avyttring sker genom bolagsförsäljning. För ytterligare information vänligen klicka på prospekt/objektbeskrivning nedan.

Total area

Total yta

Ekonomi

Kostnad