Telefon: ****
Alla fält är obligatoriska

Västra Industrigatan 6, Ronneby

Västra Industrigatan 6

Beskrivning

Fastigheten är belägen i Västra industriområdet strax väster om centrala Ronneby. På fastigheten finns flertalet byggnader, merparten är lager, kallager och produktionslokaler. I dagsläget finns en hyresgäst som bedriver padelverksamhet. Fastighetsägaren avser även teckna två nya hyresavtal inom kort, utan besittningsrätt. Total uthyrningsbar area uppgår till 18 601 kvm. Ronneby kommun ser positivt på en utveckling av fastigheten. Nuvarande fastighetsägare har tagit fram ett exploateringsförslag om cirka 30 000 kvm BTA innehållandes bostäder, vård, skola, kontor, restauranger och annan service. Försäljning av fastigheten sker genom fastighetsöverlåtelse. För ytterligare information vänligen se prospekt nedan.

Total area

Total yta

Ekonomi

Kostnad