Pedagogen Park, Prästgårdsgata, Solängen

Frölundagatan 118, Mölndal

Telefon: ****

Beskrivning

Totalrenoverad kontorslokal. Möjlighet finns att påverka planlösningen.

Förutom byggnadens totala 36 200 kvadratmeter är det 82 000 kvadratmeter stort markområde med parkeringsytor, grönområden samt en fotbollsplan. Det planeras även för byggnation av bostäder och annan service på markområdet i anslutning till Pedagogen Park.

Beskrivande ord

Påverkningsbar

Total area

Total yta

Byggnaden

Tekniska detaljer

Detaljer

Närområdet