Fjärrviksvägen 2 A-B, 4 A

Fjärrviksvägen 2 A-B, 4 A, Karlstad

Telefon: ****
Alla fält är obligatoriska

Fjärrviksvägen 2 A-B, 4 A, Karlstad

Fjärrviksvägen 2 A-B, 4 A

Beskrivning

Ilanda Handelsplats innefattar de tre fastigheterna Ilanda 1:37, Ilanda 1:47 och Ilanda 1:54 i Karlstad kommun. Fastigheterna ligger vid den norra utfarten från Karlstad, intill trafikplats Ilanda, där riksvägarna 61 och 62 delar sig. Trafikleden utgör en av Karlstadsregionens mest trafikerade och inom 15 minuters bilkörning nås tätorterna för Karlstad, Kil, Forshaga och Grums. Området, som är en del av Skåre tätort, trafikeras av både Karlstadbuss och Värmlandstrafik med tillsammans sex olika busslinjer. Skåre har haft en stadig befolkningsökning under överskådlig tid och idag uppgår befolkningen till cirka 5 500 personer. Fastigheterna bebyggdes mellan 1989–1995 i liknande utförande och standard. Tillsammans brukar Fastigheterna benämnas som "Ilanda Handelsplats". Idag bedrivs blandad handel i lokalerna via bland annat djuraffär, klädaffär, textilaffär, möbelaffär och frisersalong men det finns även kontorslokaler. Inom Fastigheterna finns idag tre byggnader med tillhörande asfalterad yta ämnad för parkering. I Fastigheternas västra del finns en återvinningsstation som nyttjas av boende i närområdet och som bidrar till en stadig ström av människor under många av dygnets timmar. Tillsammans bildar Fastigheterna en stor och effektiv förvaltningsenhet om 4 753 kvm, fördelat på 4 335 kvm butik och 418 kvm kontor som nyttjas av sammanlagt tio olika hyresgäster. Vid tidpunkten för upprättandet av prospektet finns en vakant lokal om totalt 650 kvm. Ett samlat normaliserat driftnetto för Fastigheterna beräknas uppgå till 2 247 tkr, motsvarande 473 kr per kvm. För mer detaljerad information och prospekt avseende Fastigheterna vänligen kontakta mäklaren.

Total area

Total yta

Ekonomi

Kostnad