Marieholmsgatan 54, Marieholm

Marieholmsgatan 54, Göteborg

Telefon: ****

Beskrivning

Mycket ljus med älvsutsikt för merparten av kontorsplatserna. Lokalen har 10 kontorsrum och två förrådsytor.

Beskrivande ord

Ljus

Total area

Total yta

Byggnaden

Tekniska detaljer

Grundläggande information

Övrig information

Detaljer

Närområdet