Vård & omsorgsboende i centrala Årjän.

Höjdvägen 4, Årjäng

Telefon: ****
Alla fält är obligatoriska

Höjdvägen 4, Årjäng

Vård & omsorgsboende i centrala Årjän.

Beskrivning

Nu finns möjlighet att hyra generösa lokalytor i Årjäng upp till ca 3500 kvm. Fastigheten är inriktad mot verksamheter inom vård och omsorg.

Nu finns en unik möjlighet att få hyra generösa lokalytor i Årjäng. Fastigheten ligger strategiskt på Höjdgatan i centrala Årjäng. Här finns närhet till handel, kollektivtrafik och ett fint naturområde inom några minuters promenad. Byggnaden utformades för att inrymma Årjängs sjukhus. Sedan sjukhusverksamheten avvecklats har det under senare år bedrivits både vårdboende, gruppboende samt förskola i lokalerna. Utvändigt möter den välkomnande huvudentrén med stenlagda ytor, ordnad cykelparkering samt bilparkering. Parkeringsmöjligheter är goda och generösa rangeringsytor finns. Entréhallen är rymlig, ljus och utrustade med wc-grupp. Intill ligger matsalen med sittplatser för ca 100 matgäster och här finns även storköket inom nära avstånd. Huvudbyggnaden omfattar ca 8400 kvm och fördelas mellan tre sammankopplade huskroppar. Mellan huskropparna finns härliga innergårdar varav en helt inramad och endast tillgängliga för hyresgästerna. En helt perfekt utevistelse för rekreation och samvaro. Genomgående för byggnaderna är att våningsplanen är korridorsindelade. Dvs en korridor löper genom hela våningsplanet med rum på vardera sida. Varje korridor har tillgång till flertalet badrum som är jämt fördelade mellan avdelningarna. Det finn även gemensamhetsytor, personalutrymmen samt serviceytor i form av tvättinrättningar, spolrum, medicinrum. Området är känt för sin vårdverksamhet med bland annat både vårdcentral och folktandvården som är belägna här. Runt hela fastigheten finns fina grönytor för rekreation. Fastighetsägaren är öppen för anpassningar av fastigheten för att på så sätt möjliggöra etableringar inom nya verksamhetsområden.

Total area

Total yta

Detaljer

Kommunikationer

Närområdet