Hantverkareg 16, Lindhedsg 19

Hantverkareg 16, Lindhedsg 19, Åmål

Telefon: ****
Alla fält är obligatoriska

Hantverkareg 16, Lindhedsg 19, Åmål

Hantverkareg 16, Lindhedsg 19

Beskrivning

Nu erbjuds två centralt belägna hyreshus i Åmål innehållande 10 lägenheter med fem lägenheter i vardera hus. Hyresintäkter om 588 tkr per år med ett bedömt driftnetto om 212 tkr. Fastigheterna kan förvärvas båda i paket alternativt var för sig. Se bifogat prospekt för mer information eller kontakta Richard Patré för mer information.

Total area

Total yta

Ekonomi

Kostnad