Telefon: ****
Alla fält är obligatoriska

Brunnsparken 1, Tranås

Brunnsparken 1

Beskrivning

Möjlighet att förhyra hel eller del av fastighet i centrala Tranås.

Unik möjlighet att förhyra lokaler i absolut bästa läge i centrala Tranås. Fastigheten är belägen mellan Ågatan och Storgatan i direkt anslutning till Brunnsparken. Tänkbara användningsområden är flera: Kontor, utbildning, boende, vård-omsorg, hotell. Lokalerna skiftar i karaktär och storlek, i byggnaden finns både öppna ytor och cellkontor. Till fastigheten hör även en större innergård som går att nyttja i sin verksamhet.

Total area

Total yta