Åsgatan 21, Centrum

Åsgatan 21, Falun

Telefon: ****
Alla fält är obligatoriska

Åsgatan 21, Falun

Åsgatan 21, Centrum

Beskrivning

Källarlokal i direkt anslutning till det nya resecentrum som byggs i Falun.

Lokalen är lämplig för flera olika typer av verksamheter som tex mindre industri, butik, lager, aktivitetscentrum m.m. Lokalen är ej delbar.

Beskrivande ord

Källarlokal

Lager

Total area

Total yta

Byggnaden

Objektdata

Detaljer

Kommunikationer

Närområdet