Hamntorget 6, Alderholmen

Hamntorget 6, Gävle

Telefon: ****

Beskrivning

Charmiga lokaler i närhet till Centralstationen. Lokalerna genomgår i dagsläget en större ombyggnation och kommer efter årsskiftet att stå klara för inflyttning. Planlösningen kommer till största delen att bestå av öppna ytor, men det kommer även att finnas kontorsrum och konferens.

Beskrivande ord

Expansivt område

Flexibel planlösning

Kontor

Alderholmen

Total area

Total yta

Grundläggande information

Övrig information

Byggnaden

Objektdata

Detaljer

Kontorsdetaljer

Kommunikationer

Närområdet