Konfidentiellt

Konfidentiellt, Mellerud

Telefon: ****
Alla fält är obligatoriska

Konfidentiellt, Mellerud

Konfidentiellt

Beskrivning

Konfidentiell försäljning av en bostadsportfölj i norra delen av Västra Götalands län. Objektet är inte beläget i Mellerud, all information är konfidentiell. Nu finns möjlighet att förvärva en bostadsportfölj från en väletablerad fastighetsägare i norra delen av Västra Götalands län. Beståndet omfattar centralt belägna fastigheter med cirka 150 bostadslägenheter i samma kvarter. Hyresintäkter för 2020 bedöms uppgå till 7-8 Mkr med ett driftnetto om cirka 4 Mkr. Ett begränsat antal intressenter får tillgång till försäljningsprospekt. Vänligen kontakta Simon Smedberg på Real Advice för mer information om portföljen samt den fortsatta försäljningsprocessen.

Total area

Total yta

Ekonomi

Kostnad