Skogsbovägen 4A-B & C

Skogsbovägen 4A-B & C, Karlskoga

Telefon: ****
Alla fält är obligatoriska

Skogsbovägen 4A-B & C, Karlskoga

Skogsbovägen 4A-B & C

Beskrivning

Två butiksfastigheter med A-läge i Karlskogas industriområde. Fina hyresgäster och gott skick på fastigheterna. Intäkterna uppgår till 1 490 000 per år och driftkostnaden exklusive underhåll 100 000 per år. Pris per kvm 9444 Avkastning exklusive underhåll 8,18 % Handbromsen 2, Karlskoga Omfattar en areal om 3 134 m2 och innehas med äganderätt. Tomten är plan och den obebyggda delen är asfalterad/gräsbevuxen. Det finns en byggnad uppförd i 1 - 2 plan ovan mark. Byggnaden uppfördes 1990. Byggnaden har stomme av stål, fasader av plåt och glas, yttertak belagt med plåt. Uppvärmning sker med fjärrvärme. Ventilationen är utförd i form av mekanisk till- och frånluftsventilation med återvinning/självdrag. Parkeringsmöjligheterna utgörs av utvändiga parkeringsplatser. Totalt uppgår den utbytbara arean till 1 000 m2 Handbromsen 7, Karlskoga Omfattar en areal om 2 981 m2 och innehas med äganderätt. Tomten är plan och den obebyggda delen är asfalterad/gräsbevuxen. Det finns en byggnad uppförd i 1 - 2 plan ovan mark. Byggnaden uppfördes 2007. Byggnaden har stomme av stål, fasader av plåt, yttertak belagt med papp. Byggnaden har tre-glasfönster. Uppvärmning sker med fjärrvärme. Ventilationen är utförd i form av mekanisk till- och frånluftsventilation med återvinning/självdrag. Parkeringsmöjligheterna utgörs av utvändiga parkeringsplatser. Totalt uppgår den utbytbara arean till 800 m2 Storängens handelsområde i stadens sydvästra del. Kommersiell service finns närmast i närområdet och centrum. Kollektiva kommunikationer finns i form av buss. Omgivningen utgörs av handels- och industrifastigheter. Industriläget bedöms som gott.

Total area

Total yta

Ekonomi

Kostnad