JPL HEM I Karlskoga

JPL HEM I Karlskoga, Karlskoga

Telefon: ****
Alla fält är obligatoriska

JPL HEM I Karlskoga, Karlskoga

JPL HEM I Karlskoga

Beskrivning

Ren bostadsportfölj fördelat enligt följande: 28 lägenheter 15 garage 3 fastigheter Boarea 1945 kvm Intäkter 1 922 880 Taxebundna kostnader 476 495 Driftnetto exklusive avsättning till underhållsfond 1 446 385 Yield exklusive avsättning underhållsfond ca 6 % Pris per kvm 12 416 Säljes i NYAB Sonetten 3 Sintramsväg 2A & B Fastigheten ligger i Ekeby i centrala Karlskoga. Kommersiell service finns närmast i centrum. Kollektiva kommunikationer finns i form av buss. Omgivningen utgörs av bostäder. Bostadsläget bedöms som gott. Fastigheten omfattar en areal om 3 303 m2 och innehas med äganderätt. Tomten är plan och den obebyggda delen är asfalterad/gräsbevuxen. På värderingsobjektet finns en byggnad uppförd i fyra plan ovan mark. Byggnaden uppfördes 1966 och byggdes om/till 2011. Byggnaden har stomme av betong, fasader av tegel, yttertak belagt med tegel. Byggnaden har tre- eller två-glasfönster. Uppvärmning sker troligtvis med fjärrvärme. Ventilationen är utförd i form av mekanisk till- och frånluftsventilation med återvinning/självdrag. Vid besiktningstillfället konstaterades att byggnaden har ett i huvudsak normalt yttre och inre skick och en antagen normal standard. Parkeringsmöjligheterna utgörs av garageplatser och utvändiga parkeringsplatser. Bregården 2:29, 2:28 & 2:27 Värmlandsvägen 61,63 & 65 Fastigheterna ligger i Ekeby i centrala Karlskoga. Kommersiell service finns närmast i centrum. Kollektiva kommunikationer finns i form av buss. Omgivningen utgörs av bostäder. Bostadsläget bedöms som gott. Fastigheternas areal är 2 702 m2 och innehas med äganderätt. Tomten är plan och den obebyggda delen är asfalterad/gräsbevuxen. På värderingsobjektet finns en byggnad uppförd i två plan ovan mark. Byggnaden uppfördes 1938 och byggdes om/till 2004 och 2005 enligt taxeringsuppgifter. Byggnaden har stomme av betong/trä, fasader av träpanel, yttertak belagt med tegel. Byggnaden har tre- eller två-glasfönster. Uppvärmning sker troligtvis med fjärrvärme. Ventilationen är utförd i form av mekanisk till- och frånluftsventilation med återvinning/självdrag. Vid besiktningstillfället konstaterades att byggnaden har ett i huvudsak normalt yttre och inre skick och en antagen normal standard. Parkeringsmöjligheterna utgörs av garageplatser och utvändiga parkeringsplatser.

Total area

Total yta

Ekonomi

Kostnad