Telefon: ****
Alla fält är obligatoriska

Fabriksgatan 2, Göteborg

Fabriksgatan 2

Beskrivning

I Citygate utvecklar vi hälsosamma arbetsplatser. Här kan du och ditt företag skräddarsy ert kontor, med unik utsikt över Göteborg.

Citygate vill fungera som en naturlig destination och mötesplats som stimulerar till nya kontakter och affärsrelationer. Här förenar vi nya sätt att arbeta med nytänkande idéer om miljöer och lokaler. Flexibilitet, intelligent teknik, smart logistik och värdefulla tjänster förenklar din yrkesvardag. Kontorsytorna är öppna och flexibla, vilket innebär att du kan skräddarsy en lösning som passar just er verksamhet. Tillträde: Klart sommaren 2022 Övrigt: Citygate satsar högt när det gäller grönt byggande och sunda arbetsplatser. Målet är att utveckla Citygate med så liten miljöpåverkan som möjligt, och huset kommer att certifieras enligt LEED. Citygate kommer också att certifieras för hälsosamma arbetsplatser enligt WELL. En sund och hälsosam arbetsmiljö leder till ökat välbefinnande, och när medarbetarna mår bra ökar förutsättningarna för att hela verksamheten ska gå bra.

Total area

Total yta

Byggnaden

Objektdata

Detaljer

Kommunikationer

Närområdet