Butikslokal på Sveavägen 273 kvm

Sveavägen 98, Stockholm

Telefon: ****

Beskrivning

Lokalen har ett bra exponeringsläge vid Rådmansgatans tunnelbanenedgång och lämpar sig väl som butikslokal.

Lokalen har ett bra exponeringsläge vid Rådmansgatans tunnelbanenedgång och lämpar sig väl som butikslokal. Möjlighet till varuintag och lagerhållning i del av lokalen. Fiber finns draget till fastigheten, dock åligger det hyresgästen att ombesörja dragning till lokalen.

Total area

Total yta

Detaljer

Kommunikationer

Närområdet

Ekonomi

Ekonomisk grundfakta