Bredholmsgatan 4

Bredholmsgatan 4, Skärholmen

Telefon: ****

Bredholmsgatan 4, Skärholmen

Bredholmsgatan 4

Beskrivning

Möjlighet att hyra attraktiva lagerytor av kvalitet, i varierande storlekar och utföranden om 14-200 kvm, strategiskt belägna i garageplan till SKH...

Möjlighet att hyra attraktiva lagerytor av kvalitet, i varierande storlekar och utföranden om mestadels 14-200 kvm, dock finns enskilda större enheter, strategiskt belägna i garageplan till SKHLM – Skärholmen Centrum. Lagerytorna har god tillgänglighet tack vare dess strategiska geografiska placering utmed E4/E20 – med en direkt avfart från motorvägen. Laststråket erbjuder en generös maxhöjd om 3,4 meter som lägst, med väl tilltagna ytor för att lossa och lasta gods. Lagerytorna finns i olika utformningar, med anslutningar från lastkaj alternativt marknivå, vilket möter förutsättningarna för många olika typer av verksamheter samt olika typer av ändamål såsom lager, logistik samt långtidsförvaring. Välkomna att ta kontakt för mer information om vilka storlekar som finns tillgängliga samt bokningar av visning.

Total area

Total yta

Grundläggande information

Övrig information

Detaljer

Kommunikationer