Fastighet med anor utmed riksväg 117

Markarydsvägen 2, Vittsjö

Telefon: ****

Beskrivning

Fastighet med anor utmed riksväg 117.

Anrik fastighet belägen i Vittsjö, Hässleholms kommun. Tomten är belägen med utsikt mot den vackra Vittsjön. Fastigheten är tillämpad för hotellverksamhet, kontor, vård och omsorg samt skolverksamhet. Lokalerna är delvis flexibla och utgörs idag huvudsakligen av stora salar och mindre rum. Stor parkering finns i direkt anslutning på tomten. I sammanhängande byggnad finns idag 38 stycken lägenheter.

Beskrivande ord

Flexibel

Utsikt

Total area

Total yta

Byggnaden

Objektdata

Tekniska detaljer

Detaljer

Kommunikationer