I Åbro med strategiskt läge för både pendlare och bilister.

Taljegårdsgatan 3, Mölndal

Telefon: ****

Beskrivning

I Åbro företagsområde finns möjligheten att hyra flexibla kontorslokaler. Läget är strategiskt placerat för både pendlare och bilister. Välj mellan stora öppna kontorslandskap eller cellkontor, nuvarande planlösning har både cellkontor och öppet landskap. Fönstersättning och konstruktion ger möjlighet till en stor mängd alternativa lösningar. I anslutning till kontorsbyggnaden finns möjlighet att uppföra en ny lagerbyggnad. De logistiska förutsättningarna är goda och närheten till E 6 gör transporterna effektiva.

Total area

Total yta

Byggnaden

Tekniska detaljer

Ekonomi

Ekonomisk grundfakta