Anpassningsbara samt priseffektiva kontors och lagerytor mellan 171-1200 kvm!

Krossgatan 15, Vällingby

Telefon: ****

Beskrivning

Anpassningsbara kontor och lagerytor mellan 171-1200 kvm. Lasthiss finns in i vissa av lokalerna. Parkeringsplatser finns.

Anpassningsbara lokaler från ca 171 till 1200 kvm. Vissa av lokalerna har lasthiss in i ytorna. Källare finns som består av lokaler samt lagringsutrymmen. Våningar ovan mark används till kontor. Parkeringsplatser finns i anslutning av fastigheten att hyra. Fastigheten är belägen mellan Lövstavägen och Bergslagsvägen i Vällingby. Den omgivande bebyggelsen utgörs till stor del av kontorslokaler för lätt industri och bostadshyreshus.

Total area

Total yta

Byggnaden

Tekniska detaljer

Detaljer

Kommunikationer

Närområdet

Ekonomi

Ekonomisk grundfakta