Saltsjöbaden Centrum

Torggatan 8, Saltsjöbaden

Telefon: ****

Beskrivning

Centralt belägen lokal i Saltsjöbadens Centrum

Croisette Real Estate Partner kan på uppdrag av fastighetsägaren nu erbjuda etableringsmöjligheter i Saltsjöbadens Centrum. Lokalen är fördelad på två plan, med goda exponeringsytor mot centrumets inomhustorg. Lokalen går att delas upp samt anpassas så att kommande hyresgäst med fördel kan nyttja övre plan till kontor och administration, tandvård eller likartad verksamhet. Nedre plan lämpar sig främst till butiksyta eller serviceverksamhet. ---------------------------------- English On behalf of the property owner, Croisette Real Estate Partner can now offer a premises in Saltsjöbadens Centrum. The room is divided into two levels, with good exposure areas to the center's inner courtyard. The premises can be divided and adapted so that future tenants can advantageously use upper planes for office and administration, dental care or similar activities. Lower plan is primarily suitable for retail or service activities.

Beskrivande ord

Retail

Saltsjöbaden Centrum

Butik

Total area

Total yta

Grundläggande information

Övrig information

Byggnaden

Tekniska detaljer

Detaljer

Kommunikationer

Närområdet