Tegeluddsvägen 98-100

Tegeluddsvägen 98-100, Stockholm

Telefon: ****

Beskrivning

Dagsljus får idéer, människor och företag att växa - Välkommen till oss!

De traditionella mötesrummen byts ut till att ha olika former för att kunna användas för varierande ändamål. Här ser vi även över möjligheterna att nyttja samma ytor för olika syften. Exempelvis ska den gemensamma lunchytan även kunna användas för företagens större evenemang och månadsmöten och inte endast som personalmatsal. Detta tror vi skapar större dynamik, kreativitet och trivsel för de som vistas i lokalerna.

Total area

Total yta

Byggnaden

Tekniska detaljer

Detaljer

Övriga detaljer

Kommunikationer

Närområdet