Lärdomsgatan 3, Lindholmen

Lärdomsgatan 3, Göteborg

Telefon: ****

Lärdomsgatan 3, Göteborg

Lärdomsgatan 3, Lindholmen

Beskrivning

Välkommen till denna trevliga lokal för dig som jobbar med forskning/utveckling och behöver en kombinerad lokal på Lindholmen/Science park.

Välkommen till denna trevliga lokal för dig som jobbar med forskning/utveckling och behöver en kombi lokal på Lindholmen. Lokalen består av verkstad – 2 större rum/labb/skolsal – 3 mindre rum/labb. Port–höjd ca 3,5m. Välkommen att kontakta oss på Relier för ytterligare information eller visning.

Beskrivande ord

Kombilokal

Utveckling

Forskning

Kontor

Lagerlokal

Total area

Total yta