Marieholmsgatan 54, Marieholm

Marieholmsgatan 54, Göteborg

Telefon: ****

Marieholmsgatan 54, Göteborg

Marieholmsgatan 54, Marieholm

Beskrivning

Kombinationslokal granne med Göta Älv.

Kombinationslokal om ca 338 kvm, varav ca 254 kvm är öppen lageryta med 1 markport. Resterande yta om ca 84 kvm utgörs av kontor och personalytor. Hör gärna av dig till oss på Relier för mer information!

Beskrivande ord

Personalyta

Kontorsyta

Lageryta

Göta Älv

kombinationslokal

Total area

Total yta

Grundläggande information

Övrig information

Byggnaden

Objektdata

Lager/förvaring