Norra Ryds Industriområde, Skövde

Norra Ryds Industriområde, Skövde

Telefon: ****

Norra Ryds Industriområde, Skövde

Norra Ryds Industriområde, Skövde

Beskrivning

Nybyggnadsprojekt Norra Ryd, strax norr om Skövde centrum.

Inom det nyexploaterade och redan mycket efterfrågade industri/handelsområdet utmed väg 26 mot Mariestad kommer att under 2018 uppföras en mycket flexibel industri/lager byggnad om ca 6 500 kvm lokalyta på en friköpt (f.n markreserverad) tomt om ca 20 000 kvm. Byggnaden med en fri invändig takhöjd upp till ca 12 m kan anpassas efter köparens/brukares önskemål både vad avser inredning och teknisk utrustning. Fjärrvärme, kommunalt VA, FTX-ventilation och fiberanslutning ingår. För ytterligare information kontakta mäklaren.

Beskrivande ord

Lagerhall

Skövde

Norra Ryd

Nybyggnad

Total area

Total yta

Byggnaden

Tekniska detaljer

Lager/förvaring