Ringögatan 10, Ringön

Ringögatan 10, Göteborg

Telefon: ****

Beskrivning

Lager om ca 920 kvm samt ca 1000 kvm inhägnad gård.

Flertalet portar finns installerat. Lagret har en kontorsdel. Lokalen är belägen på Ringön längs efter Ringögatan. Ett område bestående av mindre verkstäder och butiker.

Beskrivande ord

Verkstad

Lagerlokal

Inhägnad gård

Ringön

Kontorsdel

Total area

Total yta

Byggnaden

Lager/förvaring

Detaljer

Kommunikationer