Vård om 800 kvm i Viskafors

Hagkällevägen 2, Viskafors

Telefon: ****

Beskrivning

Vårdcentralen i Viskafors - fina lokaler för vårdverksamhet eller kontor.

Fina lokaler i centrala Viskafors lämpade för vård eller annan kontorsverksamhet. Här fnns möjlighet att utforma lokalen både till storlek och utseende.

Beskrivande ord

Kontor

Vårdverksamhet

Viskafors

Vårdcentral

Total area

Total yta

Detaljer

Kommunikationer

Närområdet