Solåsvägen 5 A, Solåsen

Solåsvägen 5A, Jönköping

Telefon: ****

Beskrivning

Flexibel lagerlokal med 6-8 meter i takhöjd.

Mycket god tillgänglighet med flertalet portar. God infrastruktur. Bra möjlighet till kontor och personalutrymmen. Närhet till kombiterminal. ca 4800 kvm varmlager. Det finns även ca 2500 kvm kallager i anslutning.

Beskrivande ord

Kontorsyta

God tillgänglighet

God infrastruktur

Lagerlokal

Flexibel

Total area

Total yta

Byggnaden

Lager/förvaring