Lagervägen 7

Lagervägen 7, Haninge

Telefon: ****
Alla fält är obligatoriska

Lagervägen 7, Haninge

Lagervägen 7

Beskrivning

Modern fastighet som är specialanpassad för läkemedelshantering, produktion samt distribution med upp till 12 meter takhöjd i lagerdelen.

Kontor i gott skick finns i direkt anslutning till produktionsytorna och tomten på ca 40 000 kvm besitter goda expansionsmöjligheter. Fastigheten har hög säkerhet med centralstyrt passersystem och ett styrsystem för tekniska installationer vilket innebär att inneklimatet kan följas i realtid och följas upp med historik för att optimera drift, kvalitet och övervakning. Fastighetens tekniska installationer består bland annat av fjärrvärme, väl utbyggd ventilation, tryckluft, processkyla, separat vattenreningssystem, iFIX övervakningssystem med möjlighet att följa bland annat lufttryck, luftfuktighet och temperaturer i realtid och historiskt. Fastigheten har goda rangerytor för inkommande och utgående transporter samt gott om parkeringsplatser för kunder och personal.

Total area

Total yta

Byggnaden

Objektdata

Detaljer

Kommunikationer

Närområdet