Malmövägen 77

Malmövägen 77, Lund

Beskrivning

Nybyggnation. På bästa exponeringsläge utmed E22 finns nu möjlighet att etablera verksamheter inom bilhandel.

Obs! Bilden är endast ett exempel på utformning.

Detaljer

Övriga detaljer

Kommunikationer

Närområdet

Grundläggande information

Övrig information

Ekonomi

Avtalsfrågor

Byggnaden

Tekniska detaljer

Objektdata