Fridhemsgatan 122, Skönsmon/Kuben

Fridhemsgatan 122, Sundsvall

Beskrivning

Centrumnära läge strax söder om centrala Sundsvall.

ABB och Sundsvalls Elteam är största hyresgäster i fastigheten idag. Utöver dessa hyr Sportsgym en lokal där de driver en träningsanläggning i bottenvåningen. Delar av kontorslokalerna är omoderna och ska renoveras innan en ny hyresgäst flyttar in, detta görs i samråd med ny hyresgäst, möjligheterna att påverka er framtida arbetsmiljö är således mycket stora. I bifogad idéskiss finns ett möjligt förslag där en del av den yta som är möjlig att hyra ritats upp. För mer information eller visning av lokalerna kontakta oss.

Detaljer

Kommunikationer

Närområdet

Grundläggande information

Övrig information

Ekonomi

Byggnaden

Objektdata