Handelsvägen 7, Storheden

Handelsvägen 7, Luleå

Telefon: ****

Beskrivning

Lokal för lager, proffsbutik m.m.

Lokaler belägna på Storheden lämpliga för lager, produktion, proffsbutik m.m. Lokalen består av en kontorsdel, lager/garageytor samt personalutrymmen. Tillgång till kund- och personalparkeringar i direkt ansluting till lokalen. Stor port för inlastning.

Beskrivande ord

Stor port

Produktion

Proffsbutik

Total area

Total yta