Bostadsfastighet i centrala Rimbo

Köpmannagatan 11 A-C, Rimbo

Telefon: ****

Köpmannagatan 11 A-C, Rimbo

Bostadsfastighet i centrala Rimbo

Beskrivning

Bostadsfastighet i centrala Rimbo.

Fastigheten är belägen i ett mycket attraktivt läge i centrala Rimbo Landera kontrollerar 14 av 27 lägenheter → möjligheten att konvertera fastigheten till en BRF är mycket god. Dessa 14 lägenheter är idag uthyrda men kan tomställas, dvs hyresgäst har avstått från besittningsskydd → (vissa hyresgäster bör få vara kvar 6-12 månader – att diskutera). Omförhandlade kommersiella hyresavtal. Genomsnittlig återstående löptid om drygt 5,3 år (per 2019-01-01 (för de kommersiella hyresgästerna). Hyran på lägenheterna som kontrolleras av Landera är högre än för övriga hyresgäster med undantag för en lägenhet som Landeras förvaltare bor i. Löpande och planerat underhåll är antaget till 75 kr/kvm Huset har genomgått en omfattande renovering utan att hyrorna har drivitsnämnvärt. Ett tidigare stödboende har konverterats till ett antal lägenheter (dessa är i ”nyskick” och kontrolleras av Landera). Se bifogat prospekt för mer information!

Beskrivande ord

Stambytt

Rimbo

Centralt

Bostadsfastighet

Total area

Total yta

Byggnaden

Objektdata

Tekniska detaljer

Detaljer

Kommunikationer

Närområdet

Ekonomi

Ekonomisk grundfakta

Kostnad