Central lokal på Södercity.

Drottninggatan 35, Örebro

Telefon: ****
Alla fält är obligatoriska

Drottninggatan 35, Örebro

Central lokal på Södercity.

Beskrivning

Här kan du vara med och påverka utseendet av lokalen då den ska byggas om. 130 kvadratmeter + 30 kvadratmeter lageryta. Passar bra som butik eller kontor. Fungerar ej som restaurang.

Beskrivande ord

Örebro

Butikslokal

Butik

Total area

Total yta