Makadamvägen 4, Storheden

Makadamvägen 4, Luleå

Telefon: ****

Beskrivning

Lokaler för lager, garage och produktion.

Lokaler om 150-600 kvm på Storheden lämpliga för lager, garage, produktion m.m. Lokalerna består av garage-/verkstadslokaler med tillhörande kontor och personalutrymmen. Höga garageportar med möjlighet till genomkörning. Inhägnade utomhusytor som delas med övriga hyresgäster finns att hyra. Lokalerna hyrs endast ut som verksamhetslokaler till momspliktiga hyresgäster.

Beskrivande ord

Logistik

Lager

Total area

Total yta

Byggnaden

Lager/förvaring

Detaljer

Närområdet