Telefon: ****
Alla fält är obligatoriska

Åkersberga

Nolsjö 1:6 Sundbacken Nolsjövägen

Beskrivning

Markområde 6,8 ha Ljusterö - Exploateringsmöjligheter!

Fint markområde med mycket attraktivt läge i nära anslutning till detaljplanerad mark vid Ljusterö torg och nya Ljusterö skärgårdsby. Totalt ca 6,8 ha, idag skogsmark med en liten inäga. Mycket goda exploateringsmöjligheter eller lämpligt för egen nybyggnation av villa/verksamhet/hästgård etc. Bedömningen är att stora delar av området ev bör vara möjligt att detaljplanelägga för bebyggelse, positivit planbesked finns från kommunen. Kommunalt VA finns vid vägen. Egen småviltsjakt. Omkring 0,5 km till kyrksjön, 1 km till badsjön skären och 3 km till färjelägret. Kontakta mäklare för beställning av fullständigt prospekt och tomtkarta. Läs mer på mäklarsida... Areal: 68 000 kvm Typ: Skogstomt TomtbeskrivningMarkområde ca 6,8 ha vid Ljusterö torg och Ljusterö Skärgårdsby. Mycket attraktivt läge i direkt anslutning till pågående nyproduktion. Goda exploateringsmöjligheter av hela området. Fastigheten ligger i dagsläget utanför detaljplanerat område och berörs ej heller av områdesbestämmelser. Positiv planbesked finns från Österåkers kommun, se bilaga i prospekt. Ägaren har ett skissförslag på 27-30 tomter, men detta kan ändras. Det är upp till köparen att i framtiden ansöka om/upprätta detaljplan. Kommunen har nyligen dragit fram kommunalt VA vid Nolsjövägen, enligt uppgift finns där möjlighet till anslutning. Areal Areal enligt kommunen ca 68 000 m² (ca 6,8 ha). Äldre skog med varierande ålder. Inägomark fd åker/bete ca 1 ha enligt taxeringsuppgifter. Övrigt Inga byggnader finns idag på denna del av fastigheten. Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen. Småviltsjakt på egen mark. Årlig kostnad för vägförening ca 800 kr per år. Inga biotoper eller fornlämningar finns registrerade på fastigheten enligt sökning hos Skogsstyrelsen. Pantbrev Inga pantbrev kommer att medfölja vid försäljningen. Förvärvstillstånd Mäklare hjälper till med ansökan om förvärvstillstånd. Tillstånd krävs inte då förvärvaren sedan minst ett år är folkbokförd i glesbygden inom den kommun där den förvärvade fastigheten finns. Förvärvstillstånd erfordras för juridisk person. Visning/Besiktning/Fältbesök Mark kan besiktigas på egen hand när som helst. Skriv ut markkartor och ta med när ni åker och tittar. TILL SALU-skyltar kommer att sättas ut inom kort. Anmäl gärna till mäklare att ni har för avsikt att åka och titta. Ladda ned app från www.hitta.se till Iphone/Smartphone. Välj sedan karta och läge "visa tomter". Då kan GPS/markgränser/väg etc ses direkt på kartan när ni går runt på marken. Kör upp Nolsjövägen efter Ljusterötorg/Nya området, efter ett par hundra meter tag till vänster och gå in i skogen. Förfarande/Anbud/Prisnivå Indikativ prisnivå 8 Mkr eller högstbjudande, för marken som den står idag. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätten att när som helst under processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till intressenterna varför intresseanmälan och anbud bör lämnas fortlöpande till mäklaren. Ett lämnat anbud på fast egendom är inte bindande. Köpet är bindande först då både köpare och säljare undertecknat köpekontrakt. Tillträde enligt överenskommelse. Handpenning erläggs med 10 % resterande slutlikvid på tillträdesdagen. Servitut etc.Andel i samfällighet/GA: Nolsjö S:1-S:4, GA:1 Last, Ledningsrätt: Vatten och avlopp, 0117-16/74 Last, Officialservitut: Väg, 0117-92/36 Last, Ledningsrätt: Starkström, 0117-98/57

Beskrivande ord

Tomt

Mark

Nolsjö

Österåker

Total area

Total yta

Byggnaden

Objektdata

Detaljer

Markdetaljer

Ekonomi

Ekonomisk grundfakta

Kostnad