Telefon: ****

Bilgatan 2, Kungälv

Bilgatan 2

Beskrivning

Nu finns möjligheten att etablera sig i ett starkt växande handelsområde i Rollsbo!

Nu finns det möjlighet att hyra lokal för sällanköpshandel vid infarten till Rollsbo industriområde och i anslutning till E6:an, Här kommer man att bygga en ny fastighet om totalt ca 4400kvm, med handelsytor i markplan. Det finns möjlighet att hyra hela fastigheten alternativt att man delar upp fastigheten i 2-3 butiksytor. I området finns redan ett stort antal aktörer redan etablerade så som, Byggmax, Jula, Ahlsell och Jysk. Det finns alltså chans att dra nytta av den redan starka handeln i området. För ytterligare frågor kontakta oss på Croisette!

Beskrivande ord

Kungälv

Handelsområde

Sällanköpshandel

Total area

Total yta